Yêu cầu kỹ thuật của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông được quy định như thế nào?

Xin Quý báo cho biết yêu cầu kỹ thuật của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông được quy định như thế nào?
 

Trả lời: Tại Điều 5 Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định yêu cầu kỹ thuật của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông như sau:

1. Thiết bị phần cứng của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông đáp ứng các yêu cầu cơ bản về kỹ thuật tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Phần mềm hệ thống phục vụ hoạt động của cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông đáp ứng các yêu cầu cơ bản về an toàn thông tin tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Phần mềm của hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Đáp ứng các yêu cầu cơ bản về chức năng tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này và các hướng dẫn khác của Bộ Thông tin và Truyền thông.

b) Đáp ứng các yêu cầu cơ bản về an toàn thông tin tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Căn cứ nhu cầu thực tế, đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông có thể nâng cấp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của địa phương nhưng phải đảm bảo các yêu cầu quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 5.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 1 năm 2021.

 

Tác giả: Dư Bình

Nguồn: Tạp chí VHNT số 450, tháng 1-2021

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *