Tìm kiếm   Tìm kiếm nâng cao
Trong lịch sử văn hóa Việt Nam, Phật giáo giữ vai trò quan trọng, không chỉ bởi sự xuất hiện sớm, nhiều thế kỷ từng được coi là quốc giáo mà đã trở thành một bộ phận hữu cơ của văn hóa dân tộc. Trên dòng chảy lịch sử đó, Thiền tông Việt Nam (TTVN) nổi lên như một biểu tượng của Phật giáo Việt Nam, thể hiện vai trò to lớn, góp phần cấu thành bản sắc văn hóa dân tộc.
Trong quá trình khai phá vùng đồng bằng sông Cửu Long, lịch sử người Khơme đã ghi nhận và tôn vinh nhiều nhân vật, trong đó có Tiền quân Thống chế Điều bát tướng quân Nguyễn Văn Tồn, nhân vật lịch sử tiêu biểu của cộng đồng người Khơme ở Nam Bộ giai đoạn cuối TK XVIII đầu TK XIX.

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật là cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam về nghiên cứu lý luận phê bình văn hóa nghệ thuật, được thành lập ngày 30-6-1973 với tên gọi Tạp chí Nghiên cứu nghệ thuật, từ 1986 đổi tên Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật, từ 1993 đến nay mang tên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật có chức năng, nhiệm vụ: Thông tin công tác nghiên cứu, lý luận, học thuật trên các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch và gia đình theo đường lối quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xuất bản tạp chí và những công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình học thuật về văn hóa nghệ thuật trong và ngoài nước; diễn đàn trao đổi ý kiến của nhân dân về xây dựng, phát triển nền văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch và gia đình của dân tộc trong giao lưu hội nhập với thế giới.

Cơ cấu bộ máy của Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật gồm Ban Biên tập, Ban Trị sự, Phòng Quảng cáo - Phát hành, Văn phòng Đại diện tại TP.HCM và Văn phòng Đại diện tại TP Đà Nẵng với tổng số 20 cán bộ nhân viên. Đội ngũ biên tập viên có 1 PGS, 1 TS, 3 Thạc sĩ văn hóa nghệ thuật.

Ngoài việc xuất bản tạp chí 1 tháng/kỳ, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật đã và đang xuất bản Tủ sách Văn hóa Nghệ thuật với một số công trình nghiên cứu về văn hóa nghệ thuật trong và ngoài nước.

Trong hành trình 35 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng:             Huân chương Lao động hạng ba (1993), Huân chương Lao động hạng Hai (1998), Huân chương Lao động hạng Nhất (2003), Huân chương Độc lập hạng Ba (2008) và nhiều danh hiệu cao quý khác... 

Địa chỉ: 32 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438515530
Fax: 04.38518301
Số lượt truy cập:
  3434322  
Trực tuyến:
  73
Coppyright © Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
Ghi rõ nguồn khi đăng lại thông tin từ website này
Điện thoại: 0438515530 Fax: 04.38518301 Email: vhntvn@vnn.vn