BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY LỄ HỘI CỔ TRUYỀN TRONG ĐỜI SỐNG ĐƯƠNG ĐẠI

 
Là chủ đề cuộc Hội thảo quốc tế được UBND TP Hà Nội, Bộ VHTTDL và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức ngày 20-4-2010. Hội thảo đã thu hút 70 nhà nghiên cứu trong nước và 24 nhà khoa học thuộc 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học nhằm xây dựng và hoàn thiện hồ sơ lễ hội Gióng, đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trước đó, ngày 31-8-2009, hồ sơ hội Gióng đã được đệ trình lên UNESCO. Vì thế, hội thảo cũng là dịp để các nhà khoa học và các nhà quản lý trao đổi, đối thoại nghiêm túc và cởi mở, nhằm khẳng định những mặt tích cực của lễ hội này, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, đảm bảo đủ 5 tiêu chí do UNESCO đưa ra, gồm: phản ánh sự đa dạng văn hóa toàn thế giới, minh chứng cho sự sáng tạo của nhân loại, có kế hoạch bảo tồn, vai trò to lớn trong việc nhận diện, bảo tồn và cuối cùng là phải được kiểm kê theo hướng dẫn của UNESCO.
 
 

Nguồn : Tạp chí VHNT số 311, tháng 5-2010

Tác giả : Linh Phương

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *