HỌP BÁO GIỚI THIỆU LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM LẦN THỨ XX

Liên hoan phim do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo; Cục Điện ảnh phối hợp với Sở VHTTDL Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức từ ngày 24 đến 28-11-2017 tại thành phố Đà Nẵng. Với khẩu hiệu Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn, liên hoan hướng đến các tác phẩm điện ảnh thể hiện được nội dung tư tưởng nhân văn, có thủ pháp nghệ thuật sáng tạo, chất lượng kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế, phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó điện ảnh là một trong những ngành quan trọng nhất. Các thể loại phim dự thi trong Liên hoan phim Việt Nam lần XX gồm: phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình. Bên cạnh các bộ phim Việt Nam tranh giải, năm nay liên hoan còn có sự tham gia của các phim dự thi, tham dự giải thưởng phim Asean.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 399, tháng 9 – 2017

Tác giả : SAM

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *