Khai mạc Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”


Chiều ngày 16-11-2021, Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL chủ trì, tổ chức đã được khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;  Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; Lâm Thị Phương Thanh – Ủy viên  Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Phan Viết Lượng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Đoàn Văn Việt, Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thủy, Hoàng Đạo Cương  và đại diện các Ban, bộ, ngành  trung ương.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc triển lãm

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta, người Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất đã luôn nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước. Bác khẳng định: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích cuộc sống, loài người mới sáng tạo, phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật cũng như công cụ sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng, toàn bộ sáng tạo phát minh đó là văn hóa”. Và cách đây 75 năm về trước, tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Bác tiếp tục khẳng định “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Với sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và để triển khai, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa, trong thời gian qua, được sự đồng ý của Ban Bí thư, Ban chỉ đạo tổ chức  đã chỉ đạo Bộ VHTTDL tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Trong đó, Triển lãm văn hóa nghệ thuật là một trong những nội dung ưu tiên thực hiện nhằm quảng bá về những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ và phát huy giữ gìn văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu tham quan triển lãm

Triển lãm với chủ đề “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” được chuẩn bị công phu, trưng bày, giới thiệu tới người xem 320 tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu, 123 tài liệu, hiện vật quý hiếm với sáu nội dụng chuyên để theo dòng chảy văn hóa từ truyền thống tới hiện đại:

Chuyên đề thứ nhất, Văn hóa Việt Nam trước năm 1930 giới thiệu khái quát sơ lược về lịch sử văn hóa Việt Nam qua những hình ảnh về quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Chuyên đề thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm tới di sản văn hóa của dân tộc mà Bác Hồ kính yêu đã dành cho lĩnh vực văn hóa.

Chuyên đề thứ ba: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà Nước với sự nghiệp phát triển văn hóa, triển lãm tập trung giới thiệu các văn bản, nghị quyết của Đảng về văn hóa qua các kỳ Đại hội Đảng. Trong đó, có những hiện vật quý hiểm, những bản Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hóa và nghệ thuật.

Nhiều hiện vật quý được giới thiệu tại triển lãm

Chuyên đề thứ tư: Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trưng bày các hình ảnh, tư liệu, hiện vật làm nổi bật những đóng góp của văn hóa nghệ thuật trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chuyên đề thứ năm: Văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước làm nổi bật những thành tựu về lĩnh vực văn hóa, gia đình, du lịch và thể theo trong nước cùng các hoạt động quảng bá, giao lưu văn hóa Việt Nam tại nước ngoài theo đúng tinh thần chiến lược  văn hóa đối ngoại của đất nước.

Chuyên đề thứ sáu: Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, trưng bày ảnh, tư liệu và số liệu về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc trong những năm vừa qua.

Nhiều hình ảnh sống động về văn hóa, nghệ thuật Việt Nam mang đến những cảm xúc mạnh mẽ cho người xem

Bộ trưởng Bộ VHTTDL bày tỏ hy vọng, qua triển lãm sẽ giới thiệu tới đông đảo công chúng các nội dung cốt lõi về sự nghiệp phát triển văn hóa của dân tộc, tuyên truyền để người dân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước và từ nhận thức sẽ chuyển thành hành động, qua đó thiết thực triển khai một trong sáu nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế”.

Sau lễ cắt băng khai mạc, các đồng chí đại biểu đã đến với khu vực triển lãm. Tại đây, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã chia sẻ “Tôi rất vui mừng khi được đến dự buổi lễ khai mạc “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” do Bộ VHTTDL tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đây là một triển lãm với tên gọi là trích dẫn lời căn dặn của Bác Hồ  với đội ngũ văn nghệ sĩ trong Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946. Lời của Bác đã trở thành kim chỉ nam cho các hoạt động văn hóa văn nghệ và giới văn nghệ sĩ trí thức đã thực hiện đúng với lời Bác đã dạy là “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Tại triển lãm này, với những hiện vật sống, những hình ảnh “từ cổ chí kim”, đặc biệt là từ khi có Đảng với những vật chứng, bút tích, khung hình, đó là những hình ảnh vô cùng xúc động… Với triển lãm lần này, có thể nhìn thấy được một chặng đường gian khổ đầy khó khăn, cả dân tộc đã đồng lòng vượt qua và cũng thấy được sự đóng góp của giới văn nghệ sĩ thực sự hiệu quả. Điều đó, đúng như tâm nguyện của các thế hệ văn nghệ sĩ là giới văn học nghệ thuật Việt Nam luôn luôn song hành cùng với con đường cách mạng của Việt Nam.

 

Chúng tôi nhận thức được rằng chưa khi nào mà đất nước và Đảng giành sự ưu ái, chú trọng đến công tác phát triển văn hóa, phát triển con người mới như thời kỳ hiện nay. Đặc biệt là trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, những vấn đề về văn hóa được đặc biệt coi trọng, đó là tạo điều kiện để giới văn nghệ sĩ được tự do sáng tạo. Điều đó làm cho chúng tôi thấy được trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước sự nghiệp của Đảng và dân tộc, là với kỳ vọng làm sao có được những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng cũng như nghệ thuật”. 

 

Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” sẽ kéo dài đến ngày 27-11 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội. Toàn bộ nội dung triển lãm sẽ được số hóa trên website http://trienlamvhnt.vn. Công chúng có thể tham quan trưng bày trực tuyến từ ngày 16-11 đến 31-12-2021.

Tin: NGỌC BÍCH; Ảnh: TUẤN MINH

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *