LẬP HỒ SƠ LỄ HỘI HÙNG VƯƠNG TRÌNH UNESCO

 
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ VH,TT&DL yêu cầu có ý kiến về đề nghị của UBND tỉnh Phú Thọ lập hồ sơ trình UNESCO công nhận “Tín ngưỡng, nghi lễ và lễ hội Hùng Vương ở Phú Thọ” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trước đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho phép lập hồ sơ. Tín ngưỡng thờ vua Hùng cùng Nghi lễ giỗ tổ Hùng vương là bản sắc cũng như nét văn hóa độc đáo của dân tộc Việt Nam. Mọi triều đại Việt Nam từ xưa đến nay không phân biệt thể chế chính trị đều tôn Hùng Vương là Quốc tổ, lấy đền Hùng làm nơi thờ tự, định ngày 10-3 âm lịch hàng năm là ngày lễ trọng của quốc gia.

Nguồn : Tạp chí VHNT so 309, tháng 3-2010

Tác giả : P.V

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *