Liên hoan Phim FESPACO lần thứ nhất tại Việt Nam


Ngày 15-11-2021 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2930- QĐ/BVHTTDL về việc tổ chức Liên hoan Phim FESPACO lần thứ nhất tại Việt Nam từ ngày 10 đến 12-12-2021.

Theo đó, Bộ VHTTDL cho phép Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương phối hợp với Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, Đại sứ quán Vương quốc Bỉ, Đại sứ quán Vương quốc Ma rốc và Văn phòng đại diện châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tổ chức Liên hoan phim FESPACO (Liên hoan Điện ảnh và Truyền hình châu Phi tại Ouagadougou) lần thứ nhất tại Việt Nam gồm 4 phim truyện: Đêm tàn, nắng rạng; Félicité; Mắt bão; Rừng già khoan.

Các bộ phim chỉ được phép chiếu trong khuôn khổ của Liên hoan phim sau khi có Quyết định cho phép phổ biến của Cục Điện ảnh.

Việc tổ chức Liên hoan Phim tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

N.B

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *