QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TÂM LINH TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

          Là chủ đề của hội thảo khoa học do Trường Đại học Văn hóa Hà Nội kết hợp với Phân viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội tổ chức vào ngày 24-12-2015, tại chùa Phật Tích (Bắc Ninh). Hội thảo đã nhận được hơn 80 tham luận của các nhà khoa học, quản lý văn hóa, chuyên gia có bề dày kinh nghiệm am hiểu về lĩnh vực văn hóa và văn hóa du lịch tín ngưỡng. Các tham luận đã tập trung làm rõ những nội dung: những vấn đề lý luận, thực tiễn của du lịch và quản lý hoạt động du lịch tâm linh trong bối cảnh hiện nay; vai trò của du lịch tâm linh đối với sự phát triển kinh tế xã hội của vùng, miền, khu vực, đất nước; những yếu tố tác động đến du lịch trong phát triển du lịch gắn với hoạt động tâm linh; tình hình triển khai chiến lược phát triển du lịch và du lịch tâm linh trong tình hình hiện nay; định hướng về phát triển bền vững của du lịch Việt Nam, giải pháp, cơ chế chính sách nhằm tăng trưởng, phát triển du lịch và du lịch tâm linh hiện tại, trong tương lai. Qua hội thảo, các đại biểu đã cùng đánh giá thực trạng hoạt động du lịch, du lịch tâm linh trong tình hình hiện nay, những mặt tác động tích cực, tiêu cực trong đời sống xã hội nói chung và sự phát triển của ngành văn hóa, thể thao, du lịch nói riêng.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 379, tháng 1-2016

Tác giả : VIỆT TÙNG

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *