Công trình quảng cáo nào được miễn giấy phép xây dựng?

Xin Quý báo cho biết công trình quảng cáo nào được miễn giấy phép xây dựng?

 

Trả lời:

Theo khoản 30 Điều 1 về sửa đổi, bổ sung Điều 89 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 quy định công trình quảng cáo được miễn giấy phép xây dựng gồm: Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo.

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021.

 

Nguồn: Tạp chí VHNT số 441, tháng 10-2020

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *