Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra trong hai ngày từ ngày 9 đến 10-12-2020, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (thành phố Hà Nội). Tổng số đại biểu về dự Đại hội là 2.300 đại biểu, gồm: 280 đại biểu khách mời, 2.020 đại biểu chính thức, được lập thành 133 đoàn đại biểu.

Đại hội đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc; tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, gắn với đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Thi đua – Khen thưởng.

Thiết thực chào mừng Đại hội, nhằm tạo không khí thi đua phấn khởi trong đông đảo nhân dân, các tầng lớp xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Công ty CP Truyền thông và Giải trí Thắng Lợi và các doanh nghiệp đồng hành tổ chức Chương trình chính luận nghệ thuật với chủ đề Thi đua là yêu nước. Chương trình diễn ra vào 20h10 ngày 9-12-2020 tại Cung Thể thao Điền kinh Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Tác giả:  P.V

Nguồn: Tạp chí VHNT số 446, tháng 12-2020

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *