Phụ nữ Lập Thạch thực hiện cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch

Thời gian qua, để thực hiện cuộc vận động (CVĐ) Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, các cấp hội phụ nữ huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều hoạt động, cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tế của cơ sở, từng bước nâng cao nhận thức và chất lượng cuộc sống của cán bộ, hội viên, góp phần cùng địa phương giữ vững các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (NTM) và xây dựng NTM nâng cao.

Phụ nữ Lập Thạch phát động phong trào nói không với rác thải nhựa

 

Hội LHPN huyện Lập Thạch hiện có 25.718 hội viên, sinh hoạt  ở 20 cơ sở Hội và 2 đơn vị trực thuộc (gồm Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện). Thực hiện CVĐ 5 không, 3 sạch, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội LHPN huyện Hướng dẫn triển khai cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp triển khai CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương. Hội LHPN chủ động đề xuất với UBND cùng cấp về việc Hội phối hợp với chính quyền các ngành, đoàn thể đánh giá nội dung “3 sạch” đối với tất cả các hộ gia đình trên địa bàn để đưa vào kết quả xây dựng NTM của địa phương; chỉ đạo cơ sở duy trì CLB môi trường; mô hình Nói không với rác thải nhựa hạn chế sử dụng túi nilon; mô hình Bếp xanh hạnh phúc và mô hình Xanh, sạch, đẹp, văn minh; mô hình Nhà sạch – vườn xanh; mô hình Xử lý rác thải tại hộ gia đình… Duy trì, nhân rộng mô hình Đường hoa phụ nữ.

Theo đó, Hội LHPN huyện phối hợp tuyên truyền thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng NTM, đô thị văn minh gắn với CVĐ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ chỉnh trang nhà cửa, thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào thứ 6, chủ nhật hằng tuần, tích cực đóng góp sức người, sức của để làm các công trình xây dựng NTM. Hằng năm, hưởng ứng Ngày nước sạch vệ sinh môi trường 29/5, Ngày môi trường thế giới 5/6, và Tháng hành động vì môi trường, Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm; phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức phát động phong trào Nói không với rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon tại xã Ngọc Mỹ; tổ chức 5 lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường cho 650 cán bộ, hội viên phụ nữ ở cơ sở. Hội LHPN các xã, thị trấn tiếp tục duy trì các mô hình tiết kiệm điện, tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường, vận động chị em tiếp tục duy trì công tác vệ sinh đường làng ngõ xóm vào các ngày lễ lớn trong năm. Tổ chức thu gom rác thải, phân loại, xử lý rác thải ngay từ trong các hộ gia đình, vận động hội viên, phụ nữ đi chợ mang làn, giảm sử dụng túi nilon. Tiếp tục duy trì hoạt động CLB vệ sinh môi trường, tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tạo điều kiện cho gia đình hội viên vay vốn xây dựng công trình nước sạch vệ sinh môi trường.Trong 5 năm qua, Hội đã thành lập mới được các mô hình Nhà sạch, vườn xanh; mô hình Đường hoa phụ nữ; mô hình Nói không với rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon… Hội đã vận động các hội viên, phụ nữ giúp các gia đình hội viên chưa đạt 8 tiêu chí của  CVĐ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch.  Từ năm 2016 đến nay, toàn Hội đã giúp đỡ 2.026 hộ gia đình chưa đạt 8 tiêu chí cuộc vận động đạt 8 tiêu chí; đã có 250 điển hình cá nhân, 105 điển hình tập thể thực hiện tốt CVĐ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, được biểu dương, khen thưởng.

Thực hiện Nghị quyết 38/2019/NQ-HĐND, ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các văn bản chỉ đạo của huyện, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, cùng sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn huyện đã tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia tuyên truyền, xây dựng, cải tạo 156.932 m rãnh thoát nước thải sinh hoạt và nhân dân tham gia trên 40 nghìn ngày công, đảm bảo công khai, dân chủ, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Điển hình là các xã: Ngọc Mỹ, Triệu Đề, Thái Hòa, Đồng Ích…. Ngoài ra, Hội Phụ nữ xã Bắc Bình, Ngọc Mỹ đã chủ động xây dựng kế hoạch báo cáo cấp ủy và đứng ra vận động hội viên phụ nữ, nhân dân các thôn Hoàng Chỉ, Minh Sơn ủng hộ ngày công, đóng góp tiền để làm đường cống, rãnh thoát nước với chiều dài 563m (Bắc Bình 63m, Ngọc Mỹ 500m).

Có thể nói, hiệu quả của cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch đã góp phần xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa ở khu dân cư. Tỷ lệ gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa hiện nay là trên 90%.

 

THANH HƯƠNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 474, tháng 9-2021

 

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *