Sở văn hóa thể thao và du lịch thái nguyên: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ


Năm 2015, là năm diễn ra nhiều sự kiện của đất nước, nằm trong bối cảnh đó, với sự quan tâm của các cấp, sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, công nhân viên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Chia sẻ với chúng tôi, Giám đốc Sở Phạm Thái Hanh cho biết, năm 2015 cùng lúc diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, kỷ niệm, sự kiện Đại hội Đảng các cấp tại các địa phương cũng diễn ra sôi nổi. Với vai trò là cơ quan tham mưu thường trực, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch đã tổ chức thành công các hoạt động được giao chủ trì tổ chức tại Festival Trà Thái Nguyên lần thứ ba, năm 2015; tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, BTC Festival ban hành các văn bản như: Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức Festival; thành lập Ban Tổ chức, phân công nhiệm vụ BTC Festival; thành lập Hội đồng nghệ thuật thẩm định chương trình, kịch bản các hoạt động tại Festival;..

Bên cạnh đó, các hoạt động lễ hội được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, phát huy được các giá trị truyền thống và đúng quy định của Nhà nước. Phối hợp tổ chức thành công hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giải thể thao cấp quốc gia được tổ chức tại Thái Nguyên; tham gia và đạt kết quả tốt tại liên hoan, cuộc thi toàn quốc, khu vực.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, luân chuyển sách phục vụ nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu,vùng xa, các đối tượng chính sách; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Hoạt động giới thiệu, quảng bá du lịch Thái Nguyên tiếp tục được thực hiện có hiệu quả trên các phương tiện truyền thông.

“Để có được thành quả trên, là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch; sự đồng lòng khắc phục khó khăn của công chức, viên chức, người lao động toàn ngành; sự phối hợp của các ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương; sự đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh” ông Hanh chia sẻ.


 Festival Trà Thái Nguyên  

Trong thời gian tới, ngành văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý nhà nước trên 4 lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực công tác của ngành nhất là hoạt động bảo tồn, tôn tạo, quản lý di tích; quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động lễ hội, dịch vụ văn hóa, hoạt động kinh doanh du lịch; chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện chính trị của tỉnh.

Ngành đang tiếp tục triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc Đề án bảo tồn văn hóa vật thể, phi vật thể Trà Thái Nguyên; Đề án bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030; trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể xây dựng bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt ATK – Định Hoá gắn với phát triển du lịch Thái Nguyên đến năm 2030…

Đồng thời, ngành sẽ có kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động sự nghiệp nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào vùng đặc biệt khó khăn, đối tượng chính sách; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá. 

Nguồn : Tạp chí VHNT số 380, tháng 2-2016

Tác giả : PV

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *