Triển lãm sách online kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến


Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” (19-12-1946 – 19-12-2021), Thư viện Hà Nội tổ chức triển lãm sách trực tuyến nhằm giúp bạn đọc ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, đặc biệt của quân và dân Thủ đô Hà Nội – nơi mở đầu toàn quốc kháng chiến và ý nghĩa lịch sử của sự kiện này.

Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tuy nhiên, đất nước ta lại phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thử thách, đặc biệt trước âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa của thực dân Pháp. Trước tình thế cách mạng “ngàn cân treo sợi tóc”, “Tổ quốc lâm nguy”, với trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược. Đáp lại lời hiệu triệu thiêng liêng đó, quân và dân cả nước với ý chí “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp đã kết thúc thắng lợi bằng Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

30 tư liệu được giới thiệu tại Triển lãm trực tuyến tại địa chỉ thuvienhanoi.org.vn gồm 4 phần: Từ Tuyên ngôn độc lập đến Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến; Toàn quốc kháng chiến – Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh; Hà Nội 60 ngày đêm khói lửa; Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi.

HỒNG VÂN

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *