Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Một chặng đường vẻ vang

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ VHTTDL, Bảo tàng Hồ Chí minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề: Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam Một chặng đường vẻ vang, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, từ 15-1 đến hết 30-3.

Trưng bày này bao gồm hơn 200 ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu được lựa chọn kỹ lưỡng, trong đó có những hiện vật mới được sưu tầm, có giá trị độc bản, quý hiếm; thiết kế trưng bày hài hòa giữa yếu tố nội dung và tính thẩm mỹ. Nội dung trưng bày gồm 4 phần: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Đảng lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975); Đảng lãnh đạo tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (từ năm 1975 đến nay); Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trưng bày góp phần khẳng định niềm tin, niềm tự hào của toàn thể nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đất nước phồn vinh.

Tác giả: Liên Hương

Nguồn: Tạp chí VHNT số 428, tháng 2-2020

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *