Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 10-1, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Với gần 100 ảnh tư liệu được giới thiệu, trưng bày được chia thành 3 nội dung: Nguyễn Ái Quốc – Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam; Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sự kiện giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng. Có thể nói, đây là hoạt động thiết thực để giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ trẻ, về nhân cách, đạo đức, lối sống của Người cộng sản mẫu mực – Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn: Tạp chí VHNT số 428, tháng 2-2020

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *