Xã miền núi Yên Bài về đích nông thôn mới


Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã miền núi Yên Bài (Ba Vì-Hà Nội) đã tập trung phát triển kinh tế – xã hội và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kinh tế phát triển khá, đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng cao, diện mạo nông thôn được đổi mới, tình hình an ninh chính trị được ổn định, trật tự xã hội được giữ vững; phong trào xây dựng NTM được triển khai rộng khắp.

 Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân xã Yên Bài đã đạt được hơn 50 triệu đồng/người/năm.

Trong năm 2020, là xã được huyện Ba Vì chọn về đích trong xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Yên Bài đã cùng đồng thuận, quyết tâm đạt được mục tiêu đó. Ngoài nguồn lực đầu tư của thành phố, huyện, xã Yên Bài đã luôn chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động, triển khai kế hoạch để phấn đấu thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đầu tiên về phát triển kinh tế, năm 2020, ước giá trị thu nhập toàn xã đạt 404,3 tỷ đồng, mặc dù là năm bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, nhưng do duy trì tốt đàn lợn, đàn bò sữa, giá lợn hơi cao, sữa tươi ổn định nên người dân có thu nhập cao từ chăn nuôi. Ngoài thời gian làm nông nghiệp, người dân còn đi làm cho các công ty, xí nghiệp để tạo thu nhập thêm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,3 triệu đồng/người/năm. Về công tác xây dựng cơ bản, 7 năm qua, xã Yên Bài đã tiếp nhận nguồn vốn hơn 419 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trường học, giao thông nội đồng, thủy lợi và nhiều công trình văn hóa khác. Đến nay, đường trục xã, liên xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa 6,5 km đạt 100%. Đường trục thôn, trục xóm và đường liên thôn đã được cứng hóa 19km đạt 100%. Đường ngõ, đường xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa: 38.9km đạt 100%. Đường trục chính nội đồng là 23km, đã được đầu tư kiên cố hóa và rải cấp phối, đảm bảo xe cơ giới đi lại thuận tiện, việc vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Trong xây dựng nông thôn mới, trường học là tiêu chí khó, nhưng nhờ sự quan tâm của huyện, thành phố, xã Yên Bài đã chủ động phối hợp với các phòng chức năng của huyện để xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, Trường THCS Yên Bài B, Trường Tiểu học Yên Bài đã đạt chuẩn. Trường Mầm non Yên Bài A trong kế hoạch xây dựng chuẩn quốc gia năm 2020 của huyện, đã có quyết định triển khai đánh giá ngoài để công nhận kết qủa chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia. Trường Mầm non Yên Bài B đã có Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng để đạt chuẩn với tổng kinh phí 28 tỷ đồng. Về tiêu chí hộ nghèo, ngay từ đầu năm Đảng ủy, HĐND xã đã chủ động chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện giảm nghèo năm 2020. Đồng thời kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo, tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, kết quả tỷ lệ hộ nghèo hằng năm đều giảm năm 2020, số hộ nghèo là 24/1.976 hộ, chiếm 1,21%. Cuộc vận động xây dựng Thôn văn hóa được Yên Bài thực hiện tốt, đến nay 8/8 thôn đều là Thôn văn hóa cấp huyện. Với những cố gắng nhiều tiêu chí của xã như cơ sở vật chất văn hóa, thông tin truyền thông, nhà ở dân cư, tiếp cận pháp luật đều đạt cao. Cuối năm 2020, xã Yên Bài đã có 14 tiêu chí đạt, 5 tiêu chí cơ bản đạt, được thành phố chấm điểm đạt hơn 96,5 điểm, đủ điều kiện để công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020.

Qua gần 10 năm tập trung xây dựng nông thôn mới, bài học kinh nghiệm ở Yên Bài được rút ra đó là: Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tiểu Ban các thôn hoạt động tích cực, có kế hoạch phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách từng công việc nên các công trình được giải quyết kịp thời và có hiệu quả. Làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện công khai dân chủ minh bạch, nhân dân được làm, được bàn, được kiểm tra nên tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.  Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ, nâng cao chất lượng – hiệu quả sản xuất. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định.  Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng được duy trì. Chất lượng giáo dục dạy và học ngày càng chuyển biến rõ rệt, duy trì phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ngày một tăng. Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. Tình hình an ninh – chính trị, trật tự an toàn – xã hội được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Nông thôn mới được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị. Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” được nhân dân đồng tình ưởng ứng mạnh mẽ, tạo ra sức lan tỏa và thật sự mạng lại hiệu quả thiết thực đối với chương trình xây dựng Nông thôn mới. Với những kết quả xây dựng nông thôn mới gần 10 năm qua, là tiền đề quan trọng để xã Yên Bài phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian tiếp theo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn xã. 

Tác giả: Hồng Đạt

Nguồn: Tạp chí VHNT số 453, tháng 2-2021

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *