Xuân Lôi triển khai mô hình “5 tự quản” về an ninh trật tự

Ngày 9/7/2021, UBND xã Xuân Lôi (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) BCĐ phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) xã tổ chức hội nghị triển khai mô hình “5 tự quản” về an ninh trật tự tại xã Xuân Lôi.

Mô hình “5 tự quản” về an ninh trật tự (ANTT) tại xã Xuân Lôi được triển khai với các nội dung: Tự quản về phòng chống tội phạm; về phòng chống TNXH; về bảo vệ tài sản, phòng, chống cháy nổ; tự quản về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị và tự quản người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Trên cơ sở các nội dung tự quản, mô hình được triển khai thực hiện nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tuyên truyền, vận động nhân dân trong xã xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác, đấu tranh phòng ngừa tội phạm, ngăn chặn những hành vi xấu ảnh hưởng đến ANTT; tuyên truyền vận động người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội; quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người đã từng bị xử lý vi phạm pháp luật trở về tái hòa nhập cộng đồng, giữ gìn ANTT tại cơ sở.

Xã sẽ lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát, lắp đặt hòm thư tố giác tội phạm tại Trung tâm xã và các thôn dân cư để phục vụ công tác phòng, chống và đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, chung tay xây dựng xã an toàn, đoàn kết, văn hóa, xây dựng địa bàn kiểu mẫu an toàn về an ninh trật tự. Qua bước đầu triển khai mô hình, xã đã lắp đặt được 14 mắt camera an ninh giám sát.

Tại hội nghị, UBND xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, thông qua Quy ước xây dựng mô hình và ký giao ước thi đua giữa các ban, ngành, các thôn dân cư và các trường học.

Tác giả: Thanh Hương

Nguồn: Tạp chí VHNT số 468, tháng 7-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *