Đại hội Đại biểu toàn quốc các Dân tộc thiểu số Việt Nam lần Thứ II năm 2020


Đại hội đại biểu toàn quốc các Dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ II năm 2020 diễn ra trong 3 ngày, từ 2 – 4/12/2020 tại Thủ đô Hà Nội với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước”. Đại hội có sự tham dự của 1.592 đại biểu là những người con ưu tú của các dân tộc đang sinh sống trên mọi miền của đất nước đại diện cho hơn 14,2 triệu đồng DTTS trên cả nước.

Quang cảnh đại hội

Đại hội vinh dự được đón   Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Nước Trần Đức Lương; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, trí thức văn nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nhân…

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trân trọng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao đồng bào các DTTS cả nước đã đóng góp xứng đáng công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn vừa qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Cộng đồng các DTTS là một bộ phận không thể tách rời và là “máu thịt” của dân tộc Việt Nam, “no đói có nhau, sướng khổ cùng nhau” và khẳng định đầu tư phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS và miền núi là đầu tư phát triển bền vững đất nước, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội; là yếu tố có tính nền tảng để đảm bảo đại đoàn kết toàn dân tộc… Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều hình thức vinh danh những người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đó là những đại diện tiêu biểu nhưng vẫn chưa đủ để đánh giá hết những đóng góp xuất sắc của đồng bào các DTTS cho sự phát triển của bản làng, quê hương, đất nước. Đây không phải là thành quả riêng lẻ của từng dân tộc, nó là sự kết tụ và giao hòa, thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó keo sơn máu thịt giữa các dân tộc anh em đồng bào – đồng chí – đồng nghĩa – đồng cảm “tình đồng chí, nghĩa đồng bào”. Có thể khẳng định, đoàn kết chính là cội nguồn sức mạnh của đại dân tộc Việt Nam ta. “Khi riêng rẽ, mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước. Cùng nhau, chúng là đại dương”: Chỉ khi cùng nắm chặt tay nhau tiến lên – 54 dân tộc anh em Con Lạc – Cháu Rồng, chúng ta sẽ xây dựng được một quốc gia hùng mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội 
     Ảnh Dương Giang/ TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền từ Trung ương đến các địa phương, cơ sở vùng đồng bào DTTS và miền núi có trách nhiệm tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Nỗ lực cao nhất để giải quyết căn bản những vấn đề bức thiết đặt ra trong thực tiễn, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân, thực hiện phương châm hành động “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn đồng bào DTTS của chúng ta dù khó khăn vất vả đến đâu cũng phải ưu tiên thời gian và tiền của, tạo mọi điều kiện để cho con em chúng ta được đến trường, được vui chơi, được học hành đến nơi, đến chốn. Chỉ có giáo dục mới là con đường duy nhất đưa bản làng, quê hương, đất nước chúng ta phát triển giàu mạnh được. Ngày mai tươi sáng phụ thuộc vào những gì chúng ta chuẩn bị trong ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng vun đắp khát vọng vượt khó vươn lên, phấn đấu làm giàu chính đáng, ngay trên mảnh đất quê hương mình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng, gần 1.600 đại biểu ưu tú của 54 dân tộc anh em, từ mọi miền của đất nước hội tụ về Đại hội hôm nay sẽ lan tỏa tinh thần Đại đoàn kết các dân tộc lên tầm cao mới; truyền cảm hứng, kết nối đồng bào các dân tộc thiểu số cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đồng lòng chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển cường thịnh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Đại hội đã tôn vinh, biểu dương 38 tập thể, 58 cá nhân lập thành tích xuất sắc, được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Tạo sức lan tỏa, động viên đồng bào các DTTS ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc hơn nữa, đóng góp công sức, trí tuệ cùng với quân và dân cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đã cử đoàn đại biểu của 54 dân tộc anh em dâng hương tại đền thờ các Vua Hùng, tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công lao dựng nước, giữ nước để chúng ta có được giang sơn gấm vóc ngày nay. Các đại biểu dự Đại hội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người đã có công cùng với Đảng ta xây đắp khối đại đoàn kết các dân tộc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Dân tộc. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 3 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 cá nhân; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 5 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng, củng cố và phát triển khối Đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 34 tập thể và 48 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II đã thông qua Quyết tâm thư của Đại hội. Quyết tâm thư khẳng định đồng bào các DTTS Việt Nam nguyện trung thành với Tổ quốc và lợi ích quốc gia dân tộc; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; một lòng, một dạ, đoàn kết đi theo Đảng; là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các thế lực thù địch dù xảo quyệt đến đâu cũng không thể chia rẽ được khối đại đoàn kết của chúng ta.

Đồng bào các DTTS quyết tâm thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực chủ động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh; không trông chờ, thụ động; khơi dậy ý chí vượt khó vươn lên, nuôi dưỡng khát vọng làm giàu chính đáng; hội nhập cùng phát triển với đất nước; đồng lòng, chung sức cùng với cả nước phấn đấu xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, nhân dân ta có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tác giả: Như Trang

Nguồn: Tạp chí VHNT số 447, tháng 12-2020

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *