Hà Tĩnh ban hành quy định tạm thời Bộ tiêu chí “Phường văn minh đô thị kiểu mẫu”

UBND TP. Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 về việc ban hành quy định tạm thời Bộ tiêu chí “Phường văn minh đô thị kiểu mẫu” trên địa bàn TP. Hà Tĩnh.

Theo đó, phường được công nhận đạt “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu” phải đạt tiêu chí “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” theo Thông tư số 02/2013/TT BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ VHTTDL và các tiêu chí quy định tại Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 7/8/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về quy định tạm thời Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, phường phải đạt 5 tiêu chí: hạ tầng kỹ thuật đô thị; văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm và an sinh xã hội; tổ dân phố mẫu; môi trường, cảnh quan đô thị; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật với các tiêu chuẩn cụ thể.

Đối với tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật thì Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể của phường phải đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Phường được công nhận “An toàn về an ninh trật tự”. Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp; tổ chức biên chế lực lượng, phương tiện kỹ thuật đúng quy định, sẵn sàng chiến đấu cao; hoàn thành tốt chỉ tiêu giao nhận quân hàng năm; bố trí phòng trực cho dân quân đúng quy định; Ban Chỉ huy quân sự phường đạt danh hiệu tiên tiến trở lên; hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

Tác giả: Nguyễn Nga

Nguồn: Tạp chí VHNT số 456, tháng 3-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *