LÂM ĐỒNG: Hơn 600 khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng vừa tổng kết 2 năm xây dựng mô hình “Khu dân cư tiêu biểu” (KDCTB) và “Khu dân cư kiểu mẫu” (KDCKM) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, năm 2019, Lâm Đồng có 559 khu dân cư đăng ký thực hiện KDCTB  và 260 khu dân cư đăng ký thực hiện KDCKM. Qua kiểm tra, thẩm định, có 217 KDCTB và 50 KDCKM đã được MTTQ tỉnh công nhận và khen thưởng.

Năm 2020, có 511 KDC đăng ký xây dựng KDCTB và 251 KDC đăng ký xây dựng KDCKM. Kết quả, có 261 KDCTB đã được MTTQ các huyện, thành phố công nhận và 79 KDCKM được Ủy ban MTTQ tỉnh công nhận, khen thưởng.

Qua 2 năm triển khai, toàn tỉnh có 607 khu dân cư được công nhận KDCTB và KDCKM; trong đó, có 129 KDCKM (do MTTQ tỉnh công nhận) và 478 KDCTB được MTTQ tỉnh và MTTQ các huyện, thành phố công nhận.

Một số địa phương đã sáng tạo lồng ghép xây dựng mô hình KDC theo chuẩn với xây dựng KDC văn hóa kiểu mẫu (như huyện Đạ Tẻh); xây dựng Thôn nông thôn mới kiểu mẫu (Di Linh, Đơn Dương)… đã tạo ra các khu dân cư điển hình toàn diện, được lãnh đạo tỉnh về thăm, biểu dương.

 

Tác giả: Thanh Dương Hồng

Nguồn: Tạp chí VHNT số 471, tháng 8-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *