Thông tư quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao


Ngày 8-9-2021, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao. Đối tượng được áp dụng trong thông tư này là: người hướng dẫn tập luyện thể thao; doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tập huấn chuyên môn thể thao.

 

Trong đó, nội dung tập huấn chuyên môn thể thao bao gồm: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Thể dục thể thao; kiến thức cơ bản của pháp luật có liên quan đến môn thể thao tập huấn; Các nguyên tắc huấn luyện thể thao; Các kỹ thuật cơ bản của môn thể thao; Luật thi đấu, các phương pháp huấn luyện và tổ chức thi đấu của môn thể thao; Những kiến thức cơ bản về bảo đảm an toàn, vệ sinh, chăm sóc y tế, dinh dưỡng cho người tham gia tập luyện môn thể thao; Phương pháp cứu hộ (đối với các hoạt động thể thao dưới nước, hoạt động thể thao mạo hiểm); Các nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả tập huấn.

Chương trình tập huấn sẽ do Tổng cục Thể dục thể thao xây dựng chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện của từng môn thể thao và yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với giảng viên trình Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định.

Những cơ quan, tổ chức được tập huấn chuyên môn thể thao: Tổng cục Thể dục thể thao; Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia của môn thể thao; Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc UBND cấp tỉnh. Thủ trưởng cơ quan tổ chức tập huấn chuyên môn thể thao quyết định công nhận kết quả và danh sách cá nhân được chứng nhận tập huấn chuyên môn thể thao cho người hướng dẫn tập luyện thể thao.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-12-2021.

NGỌC BÍCH

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *